หวยเปลี่ยนเศรษฐกิจได้

หวยใต้ดิน เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจไทยผ่านการพนัน

หากจะกล่าวถึงการพนันแล้ว หวยใต้ดินถือว่าเป็นการพนันที่มีผู้นิยมเล่นจำนวนมากและกว้างขวางที่สุด ซึ่งคนส่วนใหญ่ที่เล่นหวยใต้ดินนั้นมีหลากหลายอาชีพ ตั้งแต่เกษตรกร พ่อค้าแม่ค้า ไปจนถึงผู้ที่ประกอบอาชีพระดับสูงด้วย

จะเห็นได้ว่าคนเล่นหวยส่วนใหญ่นั้นจะเป็นพวกที่มีรายได้ต่ำไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือชนบทก็ตาม อย่างไรก็ตามหวยใต้ดินจะมีวิธีเสี่ยงโชคที่สามารถครองใจคนวัยทำงานได้ทุกระดับอายุ

โครงสร้างและเครือข่ายหวยใต้ดิน

หวยใต้ดินมีลักษณะเป็นองค์การรูปแบบหนึ่ง เป็นองค์การเร้นลับขนาดใหญ่ที่อยู่ในสังคมไทยเรา มีผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นผู้กำหนดทิศทาง โดยโครงสร้างหวยใต้ดินนั้นจะแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ใหญ่ที่สุด ที่เรียกว่า “เจ้ามือใหญ่” ระดับรองลงมา เรียกว่า “เจ้ามือย่อย” ระดับรองลงมาอีกขั้นหนึ่ง เรียกว่า “คนขายหวย” และระดับสุดท้าย เรียกว่า “คนขายหวยทั่วไป” โดยเจ้ามือย่อยและคนขายหวยจะได้รับเปอร์เซ็นต์ของยอดขายทั้งหมดจาก เจ้ามือใหญ่ ส่วนคนขายหวยทั่วไปจะได้รับเปอร์เซ็นต์ส่วนลดเป็นยอดขายจากเจ้ามือย่อยและคนขายหวยเป็นทอดๆไป ส่วนคนที่ซื้อหวยนั้นก็จะได้รับส่วนลดเป็นค่าหวยจากคนขายทั่วไปซึ่งเปอร์เซ็นต์ที่ได้ก็จะลดหลั่นกันลงมา

พันธะสัญญาไร้สภาพ

เจ้ามือหวยจะมีการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีอำนาจและผู้ถือกฎหมาย เช่น ตำรวจ นักการเมือง เช่นการให้ส่วยและเป็นฐานคะแนนในการเลือกตั้ง นอกจากนนี้ยังสร้างความสัมพันธ์กับชาวบ้าน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มเครดิตให้กับตนนับเป็นการลงทุนที่สร้างความเชื่อมั่น

สิทธิประโยชน์

เมื่อเจ้ามือหวยลงทุนต่างๆด้านความมั่นคงของธุรกิจไปแล้ว สิ่งที่ได้ตามมาคือเงินจำนวนมหาศาล และผู้มีอำนาจก็จะได้สิทธิประโยชน์นี้ไปด้วย ส่วนด้านคนซื้อหวยนั้น ก็จะได้เงินเมื่อถูกรางวัล และการซื้อหวยใต้ดินนี้ถือเป็นการลงทุนที่มีราคาต่ำว่าหวยรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมาย